REGULAMIN

Regulamin pobytu w obiekcie Pokoje Gościnne „U Basi” 

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych pokojach gościnnych prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.
 1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym.
 2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Gość– osoba korzystająca z usługi (gościny) w Pokojach Gościnnych „U Basi”.
  Gospodarze – właściciele Pokojów Gościnnych „ U Basi”.
  Obiekt – budynek, w którym znajdują się pokoje gościnne (wraz z terenem wokół budynku).
 1. Gość rezerwacji może dokonać telefonicznie pod numerem 504663974 lub drogą poczty elektronicznej, wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Gospodarzy dostępny na stronie internetowej obiektu balicka-noclegiwkarwia.pl.
 2. Ceny pokoi ustalane są indywidualnie w zależności od standardu pokoju, ilości osób, terminu oraz długości pobytu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych.
 4. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu. Po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym, zameldowanie i/lub wymeldowanie Gościa nastąpi o ustalonej z Gospodarzem godzinie.
 5. Formą rezerwacji jest zadatek w wysokości 300 zł uiszczany przez Gościa przed przyjazdem na podane przez Gospodarza konto bankowe. Płatności reszty kwoty oraz formalności związane z meldunkiem i opłatami dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości.
 6. W przypadku skrócenia pobytu płatność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 7. Opłata miejscowa (klimatyczna) nie jest wliczona w cenę pokoju. Pobierana jest od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Jej wysokość jest corocznie uchwalana przez Radę Miejską Gminy Władysławowo.
 8. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić Gospodarzowi w terminie do trzech dni przed planowanym opuszczeniem obiektu.
 9. Na terenie obiektu cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00 rano.
 10. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko Goście.
 11. Na terenie obiektu mogą przebywać zwierzęta. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych oraz usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. Za zwierzęta nie naliczana jest dodatkowa opłata.
 12. Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (świeczek, kadzidełek, itp.). Zabrania się również palenia tytoniu. Wyjątek stanowią balkony.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 14. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 15. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, z winy Gościa, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 16. Gość powinien zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 18. Ze względów bezpieczeństwa obiekt jest zamykany na noc. Jeżeli Gość planuje późny przyjazd lub powrót do pokoju, proszony jest zgłosić ten fakt Gospodarzowi.
 19. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 15 zł. Goście będą mogli uzyskać dostęp do pomieszczenia poprzez otwarcie pokoju przez Gospodarza zapasowym kluczem.
 20. Gość korzystając z kuchni zachowuje czystość.
 21. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 22. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za zaparkowane samochody oraz za pozostawione w nich rzeczy, jak również za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa.
 23. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 24. Przy wymeldowaniu z obiektu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić u Gospodarza.
 25. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).
 26. Gospodarze obiektu nie odpowiadają za niezależne od nich awarie i ich skutki.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Pokoi Gościnnych „U Basi”.

Gospodarze Pokoi Gościnnych „U Basi”
Karwia, ul. Krokowska 53, 84-105 Karwia
Karwia dnia 1.07.2019 r.